Genel

Eğitimin Faydaları Nelerdir?

Reklamlar

Bireylerin, yaşadıkları toplum içerisinde belirli bir değere sahip olan tutum ve davranış şekillerini önceden belirlenmiş esaslara göre kendi yaşantıları yoluyla geliştirdikleri süreçlerin toplamına eğitim adı verilir. Bireylerin duyguları, düşünceleri ve davranışlarında önemli bir etkiye sahip olan eğitim, hem bireylerin hem de toplumların gelişimlerine doğrudan etki eder. Bireylerin ve toplumların karşılıklı olarak fayda görebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri bireylerde istendik yönde davranış değişiklikleri meydana getirebilmeyi hedefler. Eğitimin Faydaları adlı yazımızda çocuklar ve bireyler üzerindeki etkileri anlatacağız.

Eğitimin başlıca faydaları şunlardır:

  • Bireylerin bilgi, tutum ve davranışlarını geliştirmekle birlikte kendilerinde bulunan ilgi, yetenek ve becerileri keşfederek bu doğrultuda hareket etmelerine yardımcı olur.
  • Bireylerin kendilerine özgü bir değer ve inançlar sistemi kurmasına olanak sağlayarak hayata karşı belirli bir bakış açısı kazanmalarına öncülük eder.
  • Üretkenliği ve verimliliği artırarak bireylerin zamanı ve imkanları doğru bir şekilde değerlendirmelerini sağlar.
  • Bireylerin düşünce biçimlerini geliştirerek kalıplaşmış düşüncelerin kırılmasına, gerçek hayatta karşılaşılan problemlere karşı hızlı ve kalıcı çözümler üretebilmelerine katkı sağlar.
  • Kariyer gelişim süreçlerini olumlu bir şekilde etkileyerek başarılı ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesini destekler.
  • Sınıf ortamında belirli bir kitleye yönelik düzeyde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri bireylerin sosyal ilişkilerini geliştirmekle birlikte aynı zamanda bireylere uyum becerisi de kazandırır.
  • Doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreç olmasından dolayı eğitim faaliyetleri bir zincir şeklinde gerçekleşir ve bireylerin çok önceden öğrendikleri bilgileri ilerleyen dönemlerde de kullanabildikleri görülür.
  • Eğitim yoluyla bireylere kazandırılan istendik yöndeki özelliklerin nesilden nesile aktarılması sonucunda toplumların da istenen düzeye gelebilmesi sağlanır.
Eğitimin Çocuklar Üzerinde Etkileri
Eğitimin Çocuklar Üzerinde Etkileri

Eğitimin Çocuklar Üzerinde Olumlu Etkileri

  • Özellikle de küçük yaş gruplarına yönelik bir şekilde düzenlenen eğitim faaliyetleri sayesinde çocukların sigara, alkol ve madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklar hakkındaki bilinç düzeylerinin artması sağlanır. Küçük yaş grubundaki bireylerin belirli gün ve saatlerde sınıf ortamında bulunmasının zorunlu olması sonucunda çocukların eğitim uzmanları tarafından detaylı bir şekilde gözlemlenebilmesi ve denetlenebilmesi sağlanır. Eğitimciler, okul yönetimi ve velilerin irtibat halinde bulunmaları sebebiyle çocukların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşma olasılıkları en aza indirgenir. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde ise derhal önlem alınması sağlanır.
  • Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ve refah seviyelerini artırarak huzurlu bir ortam oluşmasını sağlar. Buna bağlı olarak hırsızlık, gasp, yaralama ve öldürme gibi suçların oranında önemli bir azalış meydana gelir.

Bireylerin bilgiye ulaşma yollarını ve etkili öğrenme süreçlerini keşfetmelerine olanak sağlayarak eğitim faaliyetleriyle ilgili motivasyonlarını artırır. Böylece bireyler ilerleyen dönemlerde de bu faaliyetleri sürdürerek yaşam boyu öğrenme sağlanır. Eğitimin önemi ve faydaları bireyler üzerinde yaşam boyu devam eder.

Eğitimin bireyler üzerindeki faydaları

Kişinin daha iyi kararlar vermesine ve sorunları etkili bir şekilde çözmesine yardımcı olur.
Eğitim ve gelişme, tanınma, başarı, büyüme, sorumluluk ve ilerleme ve motive edici değişkenler, kişisel gelişim ve özgüveni teşvik etmeye ve elde etmeye yardımcı olur.
kişiden; stres, gerginlik, hayal kırıklığı ve çatışmayla başa çıkmasına yardımcı olur.
Liderlik bilgisi, iletişim becerilerini ve tutumlarını geliştirmek için bilgi sağlar.
İş doyumunu ve takdirini artırır.
Etkileşim becerilerini geliştirirken kişiyi kişisel amaçlar doğrultusunda harekete geçirir.
Eğiticinin (ve eğitilen kişinin) kişisel ihtiyaçlarını ele alır.
Kursiyerlere büyüme yolunda ve kendi geleceklerinde söz hakkı verir.
Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye ve uygulama gerektiğinde yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
Yeni görevlere başlama korkusunu ortadan kaldırır.

Reklamlar

Eğitimin Faydaları nelerdir hakkında yorum yapın yayımlayalım.

Psikolog Sevi Müge Kör

Reklamlar
Reklamlar
Abone ol
Bildir

0 Yorum
Inline Feedbacks
Yorumları Görüntüle

İlgini çekti mi? Bunlara da bakabilirsin

Reklamlar
Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi yazabilirsinizx