Genel

Toplam Kalite Yönetimi Temel Prensipleri

Reklamlar

Toplam Kalite Yönetimi: Başarının Anahtarı

Genellikle TKY olarak kısaltılan Toplam Kalite Yönetimi, her çalışanın içgörülerini ve hedeflerini kullanırken insan, operasyonel, ürün ve hizmet mükemmelliğini birleştirerek tüketici gereksinimlerini karşılamaya adanmış sistematik bir metodolojidir. Her katılımcı bu yönetişim kalibresine derinlemesine yerleşmiştir.

TKY ‘nin veya Toplam Kalite Yönetiminin kökleri, ilk savunucusu Henry Ford’a kadar uzanır. 1926’da bu avangard yönetim felsefesini ufuk açıcı kitabı “Hayatım ve İşim”de açıkladı. Başlangıçta küresel pazar bu kavramı şüpheyle karşılasa da, sonunda Japon kodamanların desteğini aldı.

Reklamlar

Tarihçiler genellikle 1950’leri Japonya’nın TKY’yi benimsemesinin zirvesi olarak görürler. Yükselen Güneş Ülkesi’nden gelen vizyonerler, bu ahlak anlayışını iş spektrumlarına dahil ederek tüm kademelerdeki çalışanlarda bir farkındalık yarattılar. Bu paradigma değişikliği, Japonya’nın daha önce alay konusu olan ürünlerini başkalaştırdı ve onların yarım on yıl içinde küresel pazarları baskın bir şekilde ele geçirmelerine olanak sağladı.

TKY yalnızca yönetimsel bir geçici heves değildir; dinamik bir mimaridir. Uyum, hem dönüştürücü motivasyonlardaki hem de öngörülen sonuçlardaki farklılıklar nedeniyle kuruluşlar arasında farklılık göstermektedir. TKY, özünde titizlikle belirlenmiş bir süreç spektrumunun sürekli olarak iyileştirilmesine öncelik verir. Bu şemada müşteri memnuniyeti kârın önüne geçiyor. Dört ana sütun (insanlar, süreçler, tüketiciler ve aralıksız inovasyon) karmaşık bir dansla iç içe geçiyor. Yalnızca alt sistemleri veya kolaylaştırılmış süreçleri yönetmenin aksine, TKYoperasyonel matrisin tamamını kapsar.

Bu Yönetim Sistemini biraz ele alalım: Müşteri memnuniyetini artırmaya ve çalışanların bağlılığını geliştirmeye odaklanarak ürünlere, süreçlere ve hizmetlere sürekli olarak ince ayar yapan bir yönetim ilkesidir. Durmaksızın iyileştirmelerin peşinde koşarak sürdürülebilir mükemmelliği teşvik eder. Ekip çalışmasının temel taşı olmasıyla tedarikçiler ve müşterilerin aktif katılımı sağlanır. Sorumluluk herkese dağıtılır. Başarılı TKY orkestrasyonu için üst düzey liderlik, tam çalışan katılımı ve uzun vadeli, yapılandırılmış metamorfik plan ön koşullardır.

Yapısal olarak bir kuruluş, süreç merkezli bir varlığa dönüşerek TKY felsefesine uyum sağlamalıdır. Ekipler kurulur, yetkilendirilir ve çalışan memnuniyeti girişimleri planlanır ve sürekli öğrenme müdahaleleriyle desteklenir.

Reklamlar

Uygulama açısından TKY felsefesi, sürekli mükemmellik ve mükemmellikten oluşan verimli bir döngü oluşturmayı gerektirir. Faaliyetler, çalışan gelişiminden müşteri odaklılığa, aralıksız iyileştirmelerden, ekip işbirliği geliştirmelerinden hedef odaklı yönetime kadar uzanır.

Toplam Kalite Yönetimin Öğeleri
TKY’nin teme öğeleri; müşteri odaklılık, sürekli gelişme, tam katılım, önce insan anlayışı, üst yönetiminin liderliği ve sorumluluğundan ibarettir..

Kalite Nedir?

Kalite Nedir?
Kalite Nedir?

Kalite, bir ürün veya hizmetin kaydedildiği uygun olma durumudur. Ancak modern iş dünyasında kalite, müşteri sunum kapasitesi olarak da sunulabilir.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

Bir desteğin tüm yoğunluklarında ve kapasitesinde kaliteyi sürekli olarak sürdürmeyi yönetim yaklaşımıdır. Bu, müşteri büyümesini en üst düzeye çıkarmak için yapılan bir çabadır.

TKY’nin Önemi

Günümüzdeki rekabet, firmaların her şeyi daha zorlayıcıdır. Bu nedenle kalite yönetimi oluşturma bir depolamaya sahiptir. TKY, iş süreçlerini optimize ederken müşteri performansını artırmanın anahtarıdır.

TKY’nin 3 Temel Prensibi

  1. Müşteri Odalığı: Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak esastır.
  2. Sürekli İyileştirme: TKY, sürekli ilerlemenin arttırılmasını vurgular.
  3. Katılımcı Yönetim: Tüm çalışanların değiştirilmesi, kalitenin sürekli olarak kalıcılığında kritiktir.

TKY’nin Faydaları

TKY uygulamaları birçok fayda sağlar. Öncelikle müşteriyi artırır. Ayrıca iş parçalarının parçalarının ve performansının arttırılması. Böylece fiyatlar düşerken karlılığı artırabilir.

TKy’ de Önce insan anlayışı

Bu Kalite Yönetimi çerçevesinde iç başarı, takım çalışması, Sürekli sorumluluk paylaşımı ve tam katılım Eğitim, sürekli iyileştirme kavramları Yönetim anlayışında öncelikle insan yani birey düğüm kalitesini gösterir. “İnsanlığa dayalı bir yönetim şekli” insanın sınırsız güçlerinin ortaya çıkmasını sağlamak meselenin “veren yönetim” meselesi olduğunu söylüyorlar. yapıyor.

TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR

VİZYON: Uzun vadede ulaşılması gereken yer ve durumu, gidilmesi gereken yönü gösterir. Kuruluş için hayal edilen bir geleceği tasarlama, geliştirme ve paylaşma yeteneğidir. Gerçekleri, hayalleri ve fırsatları inşa ederek gelecek yaratmak risk almak demektir.
MİSYON: Kuruluşun amacı
HEDEFLER: Hedefimize ulaşmak için gerçekleştirmeyi planladığımız ölçülebilir faaliyetler.
SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha fazla olan enerjiye sinerji denir. Ekip çalışması sinerji yaratır.
SIFIR HATA: “İşi ilk seferde doğru yapmak” düşüncesine dayalı olup, tanımlanabilir hatanın kaynağının bulunarak ortadan kaldırılması ve aynı hatanın bir daha oluşmamasının sağlanması esasına dayanır.
EMPATİ: Kendinizi karşınızdakinin yerine koyabilmek, onun istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek ve olaylara karşı tarafın gözünden görebilmek.
TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkidir.
VERİYLE YÖNETİM: Doğru karar vermenin, doğru ve etkili iş yapmanın ilk şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilgilerin sistematik kullanımı çalışmaların etkinliğini arttırır.

Son Tahlilde

Kalite Yönetimi, modern iş dünyasındaki başarının toplam başarısıdır. TKY’nin kuralları ve uygulamaları, müşterilerin kalmasını sağlarken müşterinin genişlemesi en üst düzeye çıkar. Bu nedenle TKY’nin önemi asla göz ardı edilmemelidir.

Her dayanıklılık kalitesine odaklanarak, sadece bugünün değil, yarının da kayıt garantisini alabilirsiniz. İşte bu, Toplam Kalite Yönetimi’nin gücüdür.

Begonya

Ümit Uslu

Reklamlar
Abone ol
Bildir

0 Yorum
Inline Feedbacks
Yorumları Görüntüle

İlgini çekti mi? Bunlara da bakabilirsin

Reklamlar
Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi yazabilirsinizx